Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej Melt Museum.

1. Pliki cookies

Strona internetowa Melt Museum korzysta z plików cookies w celu poprawy jakości usług i dostosowania ich do indywidualnych preferencji użytkowników. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie itp.), które umożliwiają analizę sposobu korzystania z serwisu.

2. Rodzaje plików cookies

Strona internetowa Melt Museum wykorzystuje pliki cookies sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, natomiast pliki trwałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

3. Gromadzenie danych osobowych

W ramach korzystania ze strony internetowej Melt Musem, niezbędne może być pobieranie pewnych danych osobowych, takich jak imię, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami i świadczenia żądanych usług.

4. Ochrona danych osobowych

Melt Museum dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa i umożliwiającymi świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem Melt Museum. Nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw, należy skontaktować się z Melt Museum.

7. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Korzystając ze strony internetowej Melt Museum, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką.

8. Zmiany w Polityce prywatności

Melt Museum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualna wersja Polityki jest zawsze dostępna na stronie internetowej muzeum.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności i akceptuje jej warunki.